Privacybeleid

Inleiding

Op CCmath geven we om de privacy van uw gegevens en zetten we ons in om deze te beschermen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we over u verzamelen en waarom, wat we met die gegevens doen en hoe we met die gegevens omgaan.

Deze verklaring is van toepassing op al onze websites en diensten, inclusief ons online platform en andere diensten die we aanbieden (bijvoorbeeld evenementen of training). In deze verklaring noemen we ze onze 'diensten'.

Wanneer we 'persoonlijke gegevens' zeggen, bedoelen we identificeerbare informatie over u, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, support vragen, community-opmerkingen, enz. Als u niet kunt worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld wanneer persoonlijke gegevens zijn samengevoegd en geanonimiseerd), dan is deze verklaring niet van toepassing. Bekijk onze Algemene voorwaarden voor meer informatie over hoe we omgaan met je andere gegevens.

Het is mogelijk dat we deze kennisgeving van tijd tot tijd moeten bijwerken. Als er sprake is van een belangrijke wijziging, laten we je dat weten via een e-mail of een melding in de app.

Wie zijn 'we'?

Wanneer we verwijzen naar 'wij' (of 'onze' of 'ons'), bedoelen we CCmath B.V. Wij leveren workforce management software, (online) training, calculators, add-ins en meer. Voor meer informatie over wat we doen, zie de pagina Over CCmath.

Hoe we uw gegevens verzamelen

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. De manieren waarop we deze verzamelen, kunnen grofweg in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt: Wanneer u sommige delen van onze websites en/of diensten bezoekt of gebruikt, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We vragen bijvoorbeeld om uw contactgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode, zich registreert op WFM-Academy, zich bij ons aansluit op sociale media, deelneemt aan training en evenementen, contact met ons opneemt met vragen of een verzoek indient op support.

Als u ons geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken, hoeft u dat niet te doen, maar het kan wel betekenen dat u sommige van onze websites of diensten niet kunt gebruiken.

Informatie die we automatisch verzamelen: We verzamelen automatisch bepaalde informatie over u wanneer u onze websites bezoekt of onze diensten gebruikt, zoals uw IP-adres en apparaattype. We verzamelen ook informatie wanneer u door onze websites en diensten navigeert, zoals welke pagina's u hebt bekeken en op welke koppelingen u hebt geklikt. Deze informatie is nuttig voor ons omdat het ons helpt beter te begrijpen hoe u onze websites en diensten gebruikt, zodat we u de best mogelijke ervaring kunnen blijven bieden (bijv. door de inhoud die u te zien krijgt te personaliseren).
Sommige van deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke traceringstechnologieën.

Informatie die we van derden krijgen: We verzamelen het merendeel van onze informatie rechtstreeks van jou. Soms verzamelen we persoonlijke gegevens over jou uit andere bronnen, zoals openbaar beschikbaar materiaal of vertrouwde derden zoals onze marketing- en onderzoekspartners. We gebruiken deze informatie om de persoonlijke gegevens die we al over je hebben aan te vullen om onze diensten beter te informeren, te personaliseren en te verbeteren en om je persoonlijke gegevens te valideren.

Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen, zullen we deze alleen verwerken:

 • om een contract met u uit te voeren, of
 • wanneer we legitieme belangen hebben bij de verwerking van de persoonsgegevens en deze niet zwaarder wegen dan uw rechten of
 • in overeenstemming met een wettelijke verplichting, of
 • waar we uw toestemming voor hebben.

Als we uw persoonsgegevens niet verzamelen, kunnen we u mogelijk niet al onze diensten leveren en zijn sommige functies en voorzieningen op onze websites mogelijk niet voor u beschikbaar.

Als u iemand bent die geen relatie met ons heeft, maar denkt dat een CCmath klant uw persoonlijke gegevens op onze websites of services heeft ingevoerd, moet u contact opnemen met die CCmath klant voor alle vragen die u hebt over uw persoonlijke gegevens (inclusief wanneer u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens, deze wilt corrigeren, wijzigen of de gebruiker wilt verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen).

Hoe we uw gegevens gebruiken

Eerst en vooral gebruiken we uw persoonlijke gegevens om onze websites te beheren, u de diensten te leveren die u hebt aangevraagd en onze relatie met u te beheren. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden, waaronder de volgende:

Om met u te communiceren. Dit kan omvatten:

 • u te voorzien van informatie die u bij ons hebt aangevraagd (zoals training of onderwijsmateriaal) of informatie die wij verplicht zijn u te sturen
 • operationele mededelingen, zoals wijzigingen aan onze websites en diensten, beveiligingsupdates of hulp bij het gebruik van onze websites en diensten
 • marketingcommunicatie (over CCmath over productaankondigingen, software-updates en speciale aanbiedingen) in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren
 • u om feedback te vragen of deel te nemen aan een onderzoek dat we uitvoeren (waarbij we een derde partij kunnen inschakelen om te helpen).

Om support u: Dit kan hulp inhouden bij het oplossen van technische support problemen of andere problemen met betrekking tot de websites of diensten, via e-mail of anderszins.

Om u te helpen: CCmath kan een medewerker vragen contact met u op te nemen over uw rechtszaak.

Deze medewerkers helpen bij de omvang, implementatie en voortdurende support van uw CCmath systeem. U kunt CCmath vragen door niemand te worden benaderd tijdens het aanmeldingsproces door te reageren naar CCmath op support@ ccmath.com.

Om onze websites en diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen: Bijvoorbeeld door uw gebruik van websites en diensten bij te houden en te controleren zodat we kunnen blijven verbeteren, of door technische analyses van onze websites en diensten uit te voeren zodat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren en u efficiëntere hulpmiddelen kunnen bieden.

Om u te beschermen: Zodat we frauduleuze of kwaadwillige activiteiten kunnen detecteren en voorkomen en ervoor kunnen zorgen dat iedereen onze websites en diensten eerlijk en in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden gebruikt.

Om u op de markt te brengen: Naast het versturen van marketingcommunicatie kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om u gerichte online reclame te tonen - via onze eigen websites en diensten of via websites van derden en hun platforms.

Analyseren, aggregeren en rapporteren: We kunnen de persoonsgegevens die we over u en andere gebruikers van onze websites en diensten verzamelen (rechtstreeks of van derden verkregen) gebruiken om geaggregeerde en geanonimiseerde analyses en rapporten op te stellen, die we openbaar of met derden kunnen delen.

Door de Service te gebruiken, stemt u ermee in dat uw persoonlijke informatie op deze manier wordt verzameld, bewaard en gebruikt en voor elk ander gebruik waarvoor u toestemming geeft. CCmath zal uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord voor de Service veilig te bewaren. Als u misbruik van uw wachtwoord opmerkt, brengt u ons zo snel mogelijk op de hoogte en wijzigt u onmiddellijk uw wachtwoord binnen de service of via het proces "Wachtwoord vergeten".

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, maken we gebruik van de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van de IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet geregistreerd.

CCmath slaat uw creditcardgegevens niet op
Als u ervoor kiest om voor de Service met een creditcard te betalen, worden uw creditcardgegevens niet opgeslagen door CCmath en zijn deze niet toegankelijk voor CCmath medewerkers. Uw creditcardgegevens worden versleuteld en veilig opgeslagen door een betalingsgateway van een derde partij, zodat CCmath uw creditcard automatisch op terugkerende basis kan factureren.

Hoe we uw gegevens kunnen delen

Soms moeten we uw persoonlijke gegevens delen met derden. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan:

 • externe dienstverleners en partners die ons helpen en in staat stellen de persoonsgegevens te gebruiken om bijvoorbeeld support levering van of functionaliteit op de website of
 • diensten, of om onze goederen en diensten aan u te verkopen of te promoten
 • toezichthouders, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen, rechtbanken of andere derden wanneer wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of om onze wettelijke rechten uit te oefenen, te vestigen of te verdedigen. Waar mogelijk en gepast zullen we u op de hoogte stellen van dit type openbaarmaking
 • een daadwerkelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf
 • andere mensen waar we uw toestemming voor hebben.

Beveiliging

Veiligheid is voor ons een prioriteit als het gaat om uw persoonlijke gegevens. We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

Behoud

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren, hangt af van de aard van de gegevens en of we een lopende zakelijke noodzaak hebben om ze te bewaren (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen).

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we een relatie met u hebben en voor een periode daarna wanneer we een lopende zakelijke noodzaak hebben om deze gegevens te bewaren, in overeenstemming met ons beleid en onze praktijken voor gegevensbewaring. Na die periode zorgen we ervoor dat ze worden verwijderd of geanonimiseerd.

De gegevens van de Gebruiker kunnen permanent worden verwijderd door CCmath 90 dagen nadat de Gebruiker stopt met betalen voor het gebruik van CCmath of op verzoek van de Gebruiker.

Uw rechten

Het zijn uw persoonlijke gegevens en u hebt bepaalde rechten. Als het gaat om marketingcommunicatie, kunt u ons op elk gewenst moment vragen u deze niet meer te sturen. Volg hiervoor de instructies voor afmelding in de marketingcommunicatie of stuur uw verzoek naar support@ ccmath.com.
Gebruikers hebben het recht om:

 • Hun toestemming op elk gewenst moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer informatie vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of hun gegevens worden verwerkt door de eigenaar, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te ontvangen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Controleren en rectificatie aanvragen. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en te verzoeken om deze bij te werken of te corrigeren.
 • De verwerking van hun gegevens beperken. Onder bepaalde omstandigheden hebben gebruikers het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te laten wissen of anderszins te laten verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden hebben gebruikers het recht om de verwijdering van hun gegevens te verkrijgen van de eigenaar.
 • Hun gegevens te ontvangen en te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten sturen. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt deze rechten op elk gewenst moment uitoefenen door een e-mail te sturen naar support@ ccmath.com.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar support@ ccmath.com. We zullen uw klacht bekijken en onderzoeken en proberen binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. u kunt ook een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Zij kunnen u adviseren over hoe u een klacht kunt indienen.

Contact met ons opnemen

We horen altijd graag van je. Als je nieuwsgierig bent naar welke persoonlijke gegevens we van je bewaren of als je een vraag of feedback voor ons hebt over deze mededeling, onze websites of diensten, neem dan contact met ons op.

Als technologiebedrijf communiceren we bij voorkeur per e-mail met je - dit zorgt ervoor dat je contact hebt met de juiste persoon, op de juiste locatie en in overeenstemming met de wettelijke termijnen.

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, stuur ons bedrijf dan alle details van uw klacht en eventuele ondersteunende documentatie:

 • per e-mail op support@ ccmath.com, of
 • telefonisch op (+31) 020 261 2523
 • per brief aan Rembrandtweg 665, 1181 GV Amstelveen, Nederland

We streven ernaar om:

 • binnen 10 werkdagen een eerste reactie geven op je vraag of klacht en
 • uw vraag of klacht binnen 30 werkdagen of zo lang als nodig is onderzoeken en proberen op te lossen en u hiervan op de hoogte stellen.

Laatste update: maart 2024