• Innovatief in WFM

  met oog voor de menselijke factor
  Innovatief in WFM, met oog voor de menselijke factor

  Workforce management gaat over het laten aansluiten van het juiste aantal medewerkers op het gedrag van de klant. Op het juiste moment, met de juiste kennis en de juiste vaardigheden. En over het kunnen analyseren van deze informatie.

  CCmath onderscheidt zich door specialistische kennis op het gebied van workforce management. Zo leveren we Forecasting, Capaciteitsmanagement, Planning & Scheduling software zowel on-site als in de cloud. Daarnaast ontwikkelen we plugins voor andere leading WFM-pakketten om ze op deze manier te upgraden met berekeningen die nauwkeurig aansluiten bij de praktijk.

  Naast de consultancy die wij leveren tijdens de implementatie van software, bieden wij ook andere diensten die te maken hebben met training en opleiding of het oplossen van kwantitatieve WFM vraagstukken.

  CCmath brengt met oplossingen op maat en gunstige tarieven state-of-the-art en wetenschappelijk verantwoorde ondersteuning van planningsprocessen onder ieders handbereik.

 • Toegepaste wetenschap

  voor elk bedrijf bereikbaar
  Toegepaste wetenschap, voor elk bedrijf bereikbaar

  CCwfm is de naam van onze WFM-software. Deze software bestaat uit 3 modules:

  Ondersteunt uw rolling forecastmethodiek van strategische tot operationele forecast compleet. Daarnaast modelleert, voorspelt en administreert onze optionele event-forecasting plugin uw volledige marketingkalender.

  Neem voor een demonstratie van de mogelijkheden contact op met info@ccmath.com of bel met een van onze engineers voor uitleg met inhoud op +31(0)20 2612523

  De tooling die uw capaciteitsplanning in Excel vervangt met een robuuste interface waarin gemakkelijk verschillende (marketing-) scenario’s en nieuwe trainingsklasjes kunnen worden doorgerekend. Geen ‘search & replace all’ commando’s meer in Excel en ingewikkeld versiebeheer, maar gewoon software die aansluit bij uw proces.

  Analyses voor what if scenario’s kosten de capaciteitsmanager met deze software geen dagen meer, maar minuten!

  Neem voor een demonstratie van de mogelijkheden contact op met info@ccmath.com of bel met een van onze engineers voor uitleg met inhoud op +31(0)20 2612523

  Onze roostermodule garandeert met innovatieve technieken het meest efficiente rooster voor alle werkstromen, zelfs blended. CCscheduling maakt hiervoor gebruik van simulatie van de werkelijke inrichting van de IVR en overige routeringsinstellingen.

  Onze roosterengine is geen black box, maar we leggen in training en opleiding elke stap in het proces uit. Hierdoor snapt de roosteraar of planner exact wat er gebeurt wanneer er op de ‘roosterknop’ wordt gedrukt.

  Neem voor een demonstratie van de mogelijkheden contact op met info@ccmath.com of bel met een van onze engineers voor uitleg met inhoud op +31(0)20 2612523

  Naast deze software biedt CCmath ook excel-plugins met handige functies voor het berekenen van een forecast, bezettingseisen en voor het genereren van diensten en roosters.

  Multi-skill simulatie en optimalisatie

  Deze module stelt planners in een multi-skill multi-channel call center in staat nauwkeurig te roosteren. Scenario’s kunnen nauwkeurig worden doorgerekend, de juiste hoeveelheden multi-skilled agents en de optimal combinatie van shifts kunnen worden berekend. Dit kan weer als invoer dienen voor een personeelsplanning in Excel of een roosterpakket.

  Erlang X plug-in

  De geavanceerde invoegtoepassing voor iedere capaciteitsmanager. Deze plugin houdt rekening met het geduld van de klant en de hoeveelheid herhaalverkeer die een abandonnement genereert. De uitkomsten uit de multi-skill simulation and optimization staan dichtbij de realiteit van het contactcenter. CCmath is de leverancier van Erlang-X wereldwijd. Klik hier voor een download van de Erlang X module inclusief een gratis licentie van 7 dagen.

 • Samen werken aan de oplossing

  in modules of op maat
  Samen werken aan de oplossing, in modules of op maat

  Zaken gaan goed, maar kunnen altijd beter. Op een de WFM afdeling, strategische inzichten voor de directie, advies aan bestuursleden. En voor jezelf.

  CCmath denkt mee. In een eerste kennismaking bespreken we uitdagingen, pijnpunten en gewenste doelen op korte en lange termijn. We werken dit uit in een concreet voorstel. CCmath heeft een brede ervaring op allerlei taakgebieden: van audits van bestaande situaties, tot het uitrollen van pilots, implementeren van software, ontwikkelen van forecastmodellen, -capaciteitsberekeningen, en optimalisatievoorstellen. Samen werken we aan de oplossing. Naast consultancy bieden we ook projectbegeleiding en interim-uren.

 • Effectiviteit =
  Kwaliteit x Acceptatie

  WFM opleidingen gericht op vernieuwing en verdieping
  Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie
  WFM opleidingen gericht op vernieuwing en verdieping

  Het begrijpen van de onderliggende principes van WFM verbetert de kwaliteit van de uitkomsten van beslissingen. Deze principes zijn ook goed te begrijpen zonder alle in’s en out’s van de vaak wiskundige modellen en formules die worden toegepast.

  CCmath verzorgt WFM opleidingen. In Amsterdam op onze vestiging aan de basisweg, of op uw (bedrijfs-)locatie. Deze trainingen zijn bedoeld voor: WFM managers, Planners, Forecasters, Traffic managers, WFM-consultants & Developers.

  Onze opleidingen zijn onderverdeeld in de zogenaamde masterclasses voor de (zeer) gevorderde WFM’er op elk gebied, en de basisopleidingen die geschikt zijn voor beginnende tot ervaren medewerkers. Opleidingsdata in overleg.

  Neem voor meer informatie over onze opleidingen contact op met info@ccmath.com of bel met een van onze opleiders voor een vrijblijvend opleidingsadvies op +31(0)20 2612523

 • Onze kennis en Ervaring

  de koning aan het woord
  Onze kennis en Ervaring, de koning aan het woord Onze diensten zijn bedoeld voor: kleine call centers, middelgrote call centers en planningsafdelingen binnen grote organisaties. Onze opdrachtgevers zijn onder meer Raden van Bestuur, directies en (lijn)managers. Een greep uit ons relatiebestand:
  Van Ameyde Van Ameyde Services gebruikt onze modules en volledige softwaresuite met de laatste versie van de user interface.
  Porto Seguro Porto Seguro analyseert hun multi-skill call center met behulp van onze simulatiemodule.
  Belgische Post Belgische Post gebruikt onze Forecasting, Erlang, en scheduling module geïntegreerd in Harmony van onze partner ORTEC.
  Ziggo
  Cygnific Cygnific gebruikt onze Forecasting and Erlang module geïntegreerd in Anago WFM van onze partner Anago.
  Xerox Xerox gebruikt onze Erlang X plugin in Excel voor haar capaciteitsmodel.
  ING
  KLM KLM neemt onze forecasting module in excel af voor het call center in New Delhi.
  ABN CCmath levert ondersteuning op het gebied van Capacteitsmanagement.
  Sonos
  Medrie Hoe bepaalt een huisartsenpost zijn of haar ideale bezetting? Dat zoeken we uit!
  Achmea Achmea heeft de opleiding van een aantal nieuwe planners aan ons toevertrouwd.
  Het CAK Door het introduceren van moderne forecasting methodieken is de forecast nauwkeurigheid met sprongen vooruit gegaan.
 • Vind ons!

  Basisweg 52d, 1043 AP Amsterdam Catharina van Clevelaan 2, 1181 BH Amstelveen +31(0)20 2612523 info@ccmath.com

  Maak kennis met

  gedreven vakidioten
  Maak kennis met gedreven vakidioten

  CCmath staat voor callcenter wiskunde. CCmath is in 2005 opgericht door Ger Koole en Auke Pot. Vanuit hun wortels bij de afdeling Wiskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar al meer dan 15 jaar onderzoek naar call centers wordt gedaan, en vanuit de visie dat planning van medewerkers kan verbeteren door gebruik te maken van geavanceerde wiskundige methoden, zijn zij gestart met CCmath. Inmiddels is CCmath uitgegroeid tot een kennisrijke organisatie met gedreven vakidioten.
  Job Ammerlaan, BSc
  Job Ammerlaan heeft een Bachelor graad in Business Analytics. Hij is part-time in dienst bij CCmath terwijl hij zijn master afrondt. Job is geïnteresseerd in software ontwikkeling, goede gestructureerde code schrijven is een uitdaging die hij graag aangaat. Hij werkt zoveel aan de front als de back-end van onze producten. In zijn vrije tijd speelt Job op hoog niveau korfbal.
  Karin van Eeden, MSc
  Karin van Eeden, MSc is sinds 2011 in dienst bij CCmath. Zij ontving in 2014 haar masterdiploma Business Analytics (cum laude) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Gedurende haar studie heeft Karin bij verschillende bedrijven aan projecten gewerkt. Tegelijkertijd ontwikkelde ze als parttime kracht bij CCmath zowel planningssoftware voor zorginstellingen als forecastingsoftware voor callcenters. Na het behalen van haar diploma is Karin voltijds in dienst getreden en werkt zij als consultant en implementatiespecialist bij opdrachtgevers.
  Celia K. Gunawan, BICT
  Celia heeft Informatica gestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Het is haar passie om mooie software te bouwen. Sinds medio 2014 is ze in dienst bij CCmath. Ze heeft vooral gewerkt aan de front-end van de forecasting applicatie CCforecast.
  Ger Koole, PhD
  Prof. dr. Ger Koole verdeelt zijn tijd tussen CCmath, de Vrije Universiteit Amsterdam en het VU Medisch Centrum. Zijn onderzoeksgroep ‘Optimalisatie van Bedrijfsprocessen’ is een van de meest vooraanstaande onderzoeksgroepen in de wereld op het gebied van call centers. Hij is gespecialiseerd in planning onder onzekerheid en toepassingen in de dienstensector. Ger heeft de Erlang X module ontwikkeld. Hij is lid van het management van CCmath.
  drs. Remco Liem
  Drs. Remco Liem is specialist Forecasting en Capaciteitsmanagement. Remco is WFM-specialist, interimmanager en procesverbeteraar. Bovendien is hij trainer en consultant op WFM-vlak, klachtenmanagement, quick scans, outsourcing en change. “Mijn belangrijkste drijfveer is het om met oog voor het menselijk aspect tot verbetering van bestaande processen en systemen te komen. Hierbij is de juiste inzet van mensen en middelen om de verbetering te realiseren voor mij en voor het verbeterproces van essentieel belang. Sneller, beter, goedkoper en leuker!” Mocht je iemand in een prius proberen 120 te zien rijden, zwaai dan even. De kans is groot dat het Remco is. Remco heeft zich sinds 2015 bij CCmath aangesloten.
  dr. Auke Pot
  dr. Auke Pot ontving zijn doctorsgraad in 2006 met een proefschrift over skill-based routering in call centers. Tijdens zijn studie liep hij stage bij grote financiële instellingen en participeerde hij in verschillende projecten in call centers. Naast skill-based routering is hij gespecialiseerd in methoden voor medewerkerplanning en in data analyse. Auke is lid van het management van CCmath.
  dr. Alex Roubos
  dr. Alex Roubos is sinds begin 2012 in dienst bij CCmath. Hij ontving zijn doctorsgraad in hetzelfde jaar met een proefschrift over de variabiliteit van het service level en geduld van bellers in call centers. Naast de werkzaamheden bij CCmath werkt hij voor een deel als docent / onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Ik wil meer weten...